Imię: Jakub Nazwisko: Curtelson (2)

 • (1, 2) TAK
 • (1, 2) Mężczyzna
 • (1) Jakub , (2) Jakub
 • (1) Curtelson , (2) Curtelson
 • (1) 1939-05
 • (2) 1939
  • (1) Tak
 • (1) Z Warszawy, (2) Brak informacji
  • (1) Żyd
 • (1)

  Syn Szaloma i Ester z d. Rozenfarb. Na początku wojny ojicec wyszedł na wschód, jakub był z matką w warszawskim getcie. Po Wielkiej Akcji wyszli na stronę aryjską. Początkowo ukrywali się z kilkoma członkami rodziny, ale po szantażu musieli się rozdzielić. Jakub został oddany do Polki, pani Oli, u której był do końca wojny. Po wojnie wyjechał z rodzicami do Izraela.

  (2)

  We wrześniu 1939 r. mieszkał w Warszawie, ul. Bednarska 6;
  po wojnie w Warszawie, ul. Bednarska 6

  • (1) wysiedlenie
  • (1) wysiedlenie
  • (1) życie prywatne / życie codzienne
  • (1) pomoc
  • (1) dzieci, kryjówka, wokół autora
  • (1) dzieci, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna
  • (2) ocaleni
 • (1)

  W czasie wojny używał imienia Jacek.

  (2)

  Osoba znajduje się także w źródle - Rejestr ocalałych Żydów, CKŻP WEiS sygn. 512; w Archiwum ŻIH, s. 7

 • (2)

  Wykaz alfabetyczny Żydów Polskich sporządzony w marcu 1946 r. na podstawie kart rejestracyjnych Wydziału Ewidencji i Statystyki Komitetu Warszawskiego Centralnego Komitetu Żydów Polskich. Obecnie znajduje się w Archiwum ŻIH (CKŻP WEiS sygn. 514). Wykaz sporządzono w formie tabelarycznej zawierającej: kolejny numer w rejestrze, imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania z 1939 r. i adres obecny (z 1946 r.)


  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  email: secretary@jewishinstitute.org.pl
  http://www.jewishinstitute.org.pl/

 • (2) 20