Imię: Ewa Nazwisko: Brzóska

  • TAK
  • Kobieta
  • Ewa
  • Brzóska
  • Właścicielka sklepiku z warzywami na ul. Sędzowkiej 5. Józef Zysman-Ziemian pisze o niej: 'Właścicielka sklepiku, pani Ewa Brzóska, zwana przez klientów babcią, kobieta 65-letnia, czerstwa i rumiana, pełna humoru i żywotności, miałą serce otwarte dla ludzkiej niedoli. Pomagała Żydom wszelkimi sposobami:karmiła żydowskie dzieci, udzielała schronienia uciekinierom z pobliskiej placówki niemieckiej - Heereskraftfahrpark; przechowywała żydowskie wydawnictwa konspiracyjne, fałszywe dokumenty, druki, metryki in blanco oraz wiele innych kompromitujących materiałów. Sklepik 'babci' był ważnym punktem kontaktowym podziemnej organizacji żydowskiej, miejscem spotkań i wymiany korespondencji konspiracyjnej."

  • Autorka rozpoczęła pisanie 5 stycznia 1944 roku, a ostatni wpis pochodzi z 14 stycznia 1945 roku. Dziennik zapisany został w dziesięciu zwykłych, szkolnych zeszytach w kratkę. Powstawał nieregularnie. Bermanowa sięgała po pióro zapewne tylko wtedy, gdy znalazła wolną chwilę i kiedy starczało jej siły.
    Kolejne zapisy, skrupulatnie datowane, prowadzone w języku polskim powstawały najpierw w okupowanej Warszawie ("w ukryciu"), potem w okup[owanej stolicy ("wolnej"), jeszcze później (znów "na aryjskich papierach") w kilku podstołecznych miejscowościach. Najstarsze opisane wydarzenie miało miejsce podczas Kampanii Wrześniowej 1939, ostatnie - trzy dni przed wyzwoleniem Warszawy (17 stycznia 1945).

  • 120,326