Imię: Lipa Finkel Nazwisko: Bromberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Lipa Finkel
  • Bromberg
  • lat 26, zmarł

  • śmierć
  • 38/3