Imię: Zofia Nazwisko: Breskin

 • NIE
 • Kobieta
 • Zofia
 • Breskin
 • Władysława Jarecka, Janina Płóciennik
 • Tak
 • Z Warszawy
 • Ochota, Śródmieście
 • Aleja na Skarpie 69
 • Raszyńska 3
 • Żyd
 • dobry
 • wyższe
 • inna, skrytka w mieszkaniu, w mieszkaniu
 • inne, pieniądze
 • inne zagrożenie, szantaż/szmalcowanie zakończone wykupieniem
 • Córka przedsiębiorcy budowlanego, do czasu zamknięcia getta mieszkała z rodzicami. Mąż razem z bratem zgłosili się do wojska w pierwszych dniach wojny i wyjechali do Białegostoku. Kiedy, po zajęciu Warszawy, Breskinowie (4 osoby) zostali wyrzuceni z mieszkania przez Niemców, w ciągu 15 min., przyjął ich do siebie dozorca domu, Stanisław Woźniak. W nocy przedostawał się do niezajętego jeszcze mieszkania i wyniósł z niego najcenniejsze przedmioty dla Breskinów. Po zamknięciu getta mieszkała w różnych jego miejscach. Podczas wielkiej akcji (31.01.1943 r.) uciekła z getta z mężem Michałem i bratem. Poszli do Stanisława Woźniaka.. Nie mogła tam zostać, wszyscy ich znali, a dozorca sąsiedniego budynku wydawał Żydów Niemcom. Ukrywała się wraz z mężem i bratem w różnych miejscach Warszawy. Zawsze mogli, ona, mąż i brat, liczyć na pomoc i nocleg u Woźniaków. Pomagała jednocześnie innym znajomym Żydom. Załatwiała im mieszkania, pieniądze i jedzenie. Przeżyła wojnę. Wyjechała po wojnie do Izraela.

 • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, przed gettem, w getcie, wysiedlenie
 • działania Polaków, likwidacja getta, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc finansowa, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, szantażysta/szmalcownik, z papierami aryjskimi, znajomi