Imię: Anna Nazwisko: Braude-Hellerowa

  • TAK
  • Kobieta
  • Anna
  • Braude-Hellerowa
  • 1888-06-01
  • Warszawa
  • dyrektor szpitala; zginęła wraz z chorymi; b. członkini Rady Miejsckiej; Iop2YV03/2360 - relacja jej siostry, b. szczegółowa - mieszka na terenie szpitala Leszno/Żelazna; mąż zmarł w wieku 49 lat - 1934. starszy syn - dr Arie Leo Heller - po wojnie w Szwecji

  • lekarze
  • szanowana przez wszystkich, surowa twarz. Jest o niej mowa w innych relacjach, m.in. Iop2YV03/2360, IIop2YV03/396, Iop2YV033/2010, 163,

  • Tursz, M