Imię: Nieznane Nazwisko: Brandt

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Brandt
  • ok. 45 lat, miał coś lisiego w twarzy

  • Niemcy
  • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 49