Imię: Tuwia Nazwisko: Borzykowski

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Tuwia
 • Borzykowski
 • 1911-00-00
 • 1959
 • Działacz Dror, he'Chaluc, następnie Paolej Syjon, założył konspiracyjne komórki tych organizacji w rodzinnym Radomsku, w połwoie 1940 wezwany przez kierownictwo Droru do Warszawy; lektor na seminariach Droru, wychowawca młodzieży, redaktor konspirującej prasy. W czasie tzw. Wielkiej Akcji znajdował się na czerniakowskiej fermie szkoleniowej, gdzie był członkiem miejscowego oddziału ŻOB-u. Pod koniec 1942 przesiedlony wraz ze wszystkimi członkami fermy do getta warszawskiego. Uczestnik tzw. obrony styczniowej 1943. W czasie powstania kwietniowego 1943 wysłany kanałami 8 maja w celu nawiązania kontaktu z członkami podziemia przebywającmi po tzw. aryjskiej stronie. Walczył w szeregach ŻOB-u w czasie Powstania Warszawskiego. Autor wspomnień pt. \'Wśród walących się murów\' wydanych w języku jidysz w Polsce przez wydawnictwo Hechaluc, skonfiskowanych przez władze, wydanych następnie w językach hebrajskim, angielskim i rosyjskim.

 • działacze
 • inf. w przypisach.

 • Autorka rozpoczęła pisanie 5 stycznia 1944 roku, a ostatni wpis pochodzi z 14 stycznia 1945 roku. Dziennik zapisany został w dziesięciu zwykłych, szkolnych zeszytach w kratkę. Powstawał nieregularnie. Bermanowa sięgała po pióro zapewne tylko wtedy, gdy znalazła wolną chwilę i kiedy starczało jej siły.
  Kolejne zapisy, skrupulatnie datowane, prowadzone w języku polskim powstawały najpierw w okupowanej Warszawie ("w ukryciu"), potem w okupowanej stolicy ("wolnej"), jeszcze później (znów "na aryjskich papierach") w kilku podstołecznych miejscowościach. Najstarsze opisane wydarzenie miało miejsce podczas Kampanii Wrześniowej 1939, ostatnie - trzy dni przed wyzwoleniem Warszawy (17 stycznia 1945).

 • 62,300