Imię: Chaim Nazwisko: Blumenkopf

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Chaim
  • Blumenkopf
  • miał brata Hersza, mieszkał przy Nowolipkach 6; razem z bratem był w szopie J. Żyto, oddał do szopu 3 maszyny do wyrobu milanezu

  • bogaci
  • Sznejer, Dawid; relacja 301-2976