Imię: Diana Nazwisko: Blumenfeld

  • TAK
  • Kobieta
  • Diana
  • Blumenfeld
  • żona Autora; pracuje jako urzędniczka; występuje na PZ; śpiewała wiersz Łazowertówny o małych szmuglerach; w Feminie - w „Maturze”; w NTK - „Pocałunek przed lustrem”

  • bogaci
  • 21, 83,98,108,162,174,199