Imię: Paweł Nazwisko: Besztimt [?]

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Paweł
 • Besztimt [?]
 • Z Warszawy
 • Żyd
 • Brał udział w powstaniu w getcie, potem zamieszkał na ul. Chłodnej 17 wraz z Bellą Schlossberg, Bronisławem Marczakiem i jego szwagrem. Działał w konspiracji.

 • powstanie w getcie
 • konspiracja
 • konspiracja polska, konspiracja żydowska, kontakty z innymi Żydami
 • Relacja Dawida Klina w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 193-196