Imię: Icchak Nazwisko: Bernsztajn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Icchak
  • Bernsztajn
  • Współpracownik Archiwum Ringelbluma. W 1941r., po zamknięciu getta i przeniesieniu kuchni dziennikarskiej na Leszno 14, wygłaszał tam prelekcje podczas organizowanych tam sobotnich spotkań

  • inteligencja
  • s.174,224