Imię: Szmuel Nazwisko: Berman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szmuel
  • Berman
  • 1943
  • W-wa
  • Treblinka
  • Lekarz,chirurg.Starszy o siedem lat od swego brata Adolfa. Związany od młodości z partią Poalej Syjon. Był prezesem żydowskiego towarzystwa medycznego i ostatnim, przedwojennym prezesem Naczelnego Komitetu Klubu Sportowego Hapoel w Polsce. Po wybuchu wojny został jako lekarz wcielony do polskiego wojska. Po rozbiciu armii wrócił po jakimś czasie do W-wy.W getcie w-skim pracował w Wydziale Zdrowia i w szpitalu jako chirurg. W czasie drugiej akcji został wywieziony, wraz z żoną, do Treblinki. Zginął

  • lekarze
  • str.12-13,16