Imię: Dawid Nazwisko: Berliński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Dawid
  • Berliński
  • dowódca jednego oddziału ŻZW, ps. Herszek

  • działacze
  • Zarski - Zajdler, Władysław, relacja 301-5790