Imię: Marian Nazwisko: Berland

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Marian
 • Berland
 • Napisał pracę o przeżyciach w czasie okupacji, częściowo drukowaną w \"Przełomie\". Opisal kilkanaście miesięcy swojego życia od kwietnia 1943 (ostatecznej zagłady getta) do 1 sierpnia 1944 (wybuchu Powstania Warszawskiego). Tekst powstawał w ciągu dwóch miesięcy letnich 1944 w kryjówce na ul. Siennej.
  Kolejne zeszyty autor przekazywał, pomagającemu mu, Janowi Wesołowskiemu, który po wojnie zdeponował je w Centralnej Komisji Historycznej Żydów w Polsce. W 1958 roku przetłumaczone na język hebrajski wspomnienia zatytułowane przez Autora \'Strach przed jutrem\' zostały opublikowane w Izraelu, w 1992 roku wydano je w Polsce pod, zmienionym za zgodą Marii Berland, tytułem \'Dni długie jak wieki\'.

 • ocaleni
 • Basia Berman była pod dużym wrażeniem opisu jego wspomnień i bardzo zachęcała do ich kontynuacji.

 • Autorka rozpoczęła pisanie 5 stycznia 1944 roku, a ostatni wpis pochodzi z 14 stycznia 1945 roku. Dziennik zapisany został w dziesięciu zwykłych, szkolnych zeszytach w kratkę. Powstawał nieregularnie. Bermanowa sięgała po pióro zapewne tylko wtedy, gdy znalazła wolną chwilę i kiedy starczało jej siły.
  Kolejne zapisy, skrupulatnie datowane, prowadzone w języku polskim powstawały najpierw w okupowanej Warszawie ("w ukryciu"), potem w okup[owanej stolicy ("wolnej"), jeszcze później (znów "na aryjskich papierach") w kilku podstołecznych miejscowościach. Najstarsze opisane wydarzenie miało miejsce podczas Kampanii Wrześniowej 1939, ostatnie - trzy dni przed wyzwoleniem Warszawy (17 stycznia 1945).

 • 118,322