Imię: Majer Samuel Nazwisko: Bałaban

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Majer Samuel
 • Bałaban
 • 1877-02-20
 • 1942
 • koniec grudnia
 • Lwów
 • Nie
 • Z Warszawy
 • Żyd
 • wyższe
 • na powierzchni
 • grabież, inne zagrożenie
 • Historyk, orientalista i pedagog, rabin, wybitny badacz dziejów Żydów w Polsce. Pochodzi z rodziny kupieckiej. Studiuje prawo, historie i filozofię na Uniwersytecie Lwowskim; po studiach pracuje jako nauczyciel gimnazjalny. Po I wojnie przeprowadza się do Warszawy. Habilituje się na Uniwersytecie Warszawskim. Współtworzy Instytut Nauk Judaistycznych, którego jest profesorem od 1928. Wykłada na Wolnej Wszechnicy Polskiej, w żydowskim gimnazjum Ascola, a od 1936 pracuje jako profesor na Uniwersytecie Warszawskim. Zatrudniony jest także w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W 1940 przesiedlony do getta, kieruje Wydziałem Archiwalnym Judenratu. Z polecenia władz niemieckich bierze udział w rekwirowaniu książek żydowskich. W 1941 zostaje głównym rabinem synagogi Nożyków. Umiera w getcie, pod koniec 1942 lub na samym początku 1943 roku; okoliczności jego śmierci nie są ustalone, według jednej z wersji popełnił samobójstwo.

 • w getcie, wysiedlenie
 • administracyjne, działania Niemców, społeczne, życie prywatne / życie codzienne
 • atmosfera, autor, inteligencja, Judenrat, nauczyciele, nauka, Niemcy, pedagodzy, pomoc, religia, urzędnicy, wokół autora, życie codzienne, życie prywatne, Żydzi
 • Str. 1 – 2