Imię: Majer Nazwisko: Bałaban

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Majer
  • Bałaban
  • 12-42: wizyta w szpitalu; Glocer spotyka go na jesieni 42; jego seketarką jest Krystyna Zygler; zmarł na atak serca pocz, 01-43 kierownik Wydziału Spraw Religijnych

  • inteligencja
  • starszy pan z siwą bródką o mądrym, g3ębokim spojrzeniu. i inne relacje: IIop2YV03/398, IIop2YV03/737, Iop2YV033/2010, 166

  • Gurfinkiel-Glocerowa, Sabina, Szpital na Czystem i ja, Relacja w Archiwum Yad Vashem