Imię: Rachela Nazwisko: Auerbach (8)

 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) TAK
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Kobieta
 • (1) Rachela , (2) Rachel , (3) Rachela , (4) Rachela , (5) Rachela , (6) Rachela , (7) Aurelia (Rachela) , (8) Rachela
 • (1) Auerbach , (2) Auerbach , (3) Auerbach , (4) Auerbach , (5) Auerbach , (6) Awerbach , (7) Auerbach , (8) Auerbach
 • (4) Aurelia/ Aniela, Aniela Dobrucka (P.Sz.), (6) Auerbach, (7) "p. Aniela"
 • (1) 1903 lub 1904, (6) 1922, (8) 1904
 • (1, 4, 5) 1976
 • (1, 4, 5) Izrael
 • (1, 2, 3, 4, 6, 8) Brak informacji, (5, 7) Z Warszawy
  • (7) Żyd
 • (1)

  Literatka, dziennikarka. W getcie kierowniczka kuchni Leszno 40, współpracownica E. Ringelbluma. Zaprzyjaźniona z Abrahamem Braksmajerem, sportowcem. Usiłowała uratować go od śmierci głodowej.

  (2)

  pisarka, pracowała w stołówce dla rekonwalescentów w adm. Orla 6 w Yikor

  (3)

  Dziennikarka, działaczka społeczna. W latach dwudziestych pracowała we Lwowie, w redakcji czasopisma ,,Najer Morgen" (Nowe jutro). Była jednym z filarów archiwum Ringelbluma. Pisała ,, Monografię popularnej (ludowej) kuchni",którą miała opracować w ramach zorganizowanego przez Ringelbluma konkursu "" Dwa lata getta". W getcie warszawskim przez długi czas( prawie 3 lata)prowadziła kuchnię dla literatów a później również dla innych mieszkańców getta, przy ul. Leszno 40. Mieszkała w tym czasie u swoich krewnych na ul. Leszno 66. W czasie 1 akcji likwidacyjnej oba te domy stały się integralną częścią kompleksu zakładów pracy i bloków mieszkalnych należących do firmy W.C. Tebens. Rachela , jako była kierowniczka kuchni, nadal w niej pracowała. Po pierwszej akcji likwidcyjnej została przeniesiona do fabryki sztucznego miodu i cukierków na ul. Franciszkańskiej 30 , która znajdowała się na tyłch domu, w którym mieścił się Zakład Zaopatrznia. Pracowało tam wielu działaczy z kręgu Ringelbluma. Rachela miała tam za zadanie spisywanie relacji z przeżyć jednego z uciekinierów z obozu śmierci w Treblince.Po drugiej akcji likwidacyjnej , przeszła na aryjską stronę. W marcu 1943r. przeprowadził ją na aryjską stronę Teodor Pajewski. W 1944r. po upadku Powstania W-skiego została wypędzona,wraz z innymi mieszkańcami, Polakami, z W-wy. Autorka książki

  (4)

  Absolwentka wydziału filozofii na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie. W getcie pomagała dr Ringelblumowi w pracach archiwlanych, po stronie aryjskiej czynna w ŻKN-ie, przeżyła wojnę (P.Sz.).

  (5)

  kierowniczka kuchni Leszno 40 w przypisie: literatka, członek podziemnego Archiwum Getta.
  Bywała w mieszkaniu Eugenii Wąsowskiej przy ul. Żurawiej 24/4, w którym odbywały się spotkania członków Stronnictwa Demokratycznego, działał tam też główny sekretariat Rady Pomocy Żydom, CK Bund i KK.

  (6)

  We wrześniu 1939 r. mieszkała w Warszawie, ul. Jagiellońska 32;
  po wojnie w Warszawie, ul. Białostocka 20

  (7)

  Autorka pracy \"Z ludem pospołu\". Była to kronika żałobna poświęcona pamięci literatów, artystów,muzyków, naukowców i dizłaczy kulturalnych.
  Zatrudniła się w kancelarii Janiny Bucholtz-Bukalskiej jako urzędniczka, przyjmowała zamówienia na roboty

  (8)

  We wrześniu 1939 r. mieszkała w Warszawie; ul. Przejazd 1;
  po wojnie w Warszawie - CKŻP

  • (7) konspiracja
  • (1) działacze, twórcy
  • (2, 4) twórcy
  • (3) autor
  • (5) działacze
  • (5) konspiracja żydowska
  • (6, 8) ocaleni
  • (7) inteligencja
  • (7) konspiracja polska, pomoc długotrwała
 • (1)

  Autorka pamiętnika: Ring I, 654 i Ring I, 641

  (3)

  W drugiej połowie sierpnia 1939 r. do wybuchu wojny pracowała , w zastępstwie, wieczorami w drukarni ., Naszego Przeglądu", przy końcowych korektach

  (6)

  Osoba znajduje się także w źródle - Rejestr ocalałych Żydów, CKŻP WEiS sygn. 512; w Archiwum ŻIH, pod nazwiskiem Auerbach, s. 2

  (7)

  Basia Temkin-Bermanowa ma pretensje do siebie, że często \"rzuca\" się na Aurelię, bo choć jest ona troche uparta, to jednak posiada też wielki talent. Basia Temkin podkreśla jak jak doskonale udało się uchwycić autorce obraz współczesnej Warszawy, a także jak dużą odegrała rolę w uwiecznieniu wielu znakomitych ludzi, którzy inaczej zginęliby bez śladu.
  Mniej pochlebnie wyraża się o dalszym ciągu pracy, o której mówi \"ale to już rezonerstwo i znacznie słabsze\".

  (8)

  Osoba znajduje się także w źródle - Rejestr ocalałych Żydów, CKŻP WEiS sygn. 512; w Archiwum ŻIH, s. 2

 • (1)

  Auerbach, Rachela, pamiętniki w Archiwum Ringelbluma, Ring I, 654 i Ring I, 641

  (5)

  Relacja Eugenii Wąsowskiej-Leszczyńskiej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

  (6, 8)

  Wykaz alfabetyczny Żydów Polskich sporządzony w marcu 1946 r. na podstawie kart rejestracyjnych Wydziału Ewidencji i Statystyki Komitetu Warszawskiego Centralnego Komitetu Żydów Polskich. Obecnie znajduje się w Archiwum ŻIH (CKŻP WEiS sygn. 514). Wykaz sporządzono w formie tabelarycznej zawierającej: kolejny numer w rejestrze, imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania z 1939 r. i adres obecny (z 1946 r.)

  (7)

  Relacja Janiny Bucholtz-Bukolskiej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”, s. 222-224

 • (1) [s., 1-66], (2) 84, 85,155,203, 210, (3) .str.15,91,195,276,277,278,348, (4) 28, 118, 263-264, 323, (5) s. 110-112, (6, 8) 2, (7) 80