Imię: Nieznane Nazwisko: Anders

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Anders
  • 1942-07-05
  • Warszawa
  • Przyjaciel kolaboranta Milka. Zastrzelony na ulicy przez działaczy żydowskiego podziemia.

  • kolaboracja
  • Berg, Mary, Dziennik z getta warszawskiego

  • [s., 159]