Imię: Maryla Nazwisko: Adler

  • TAK
  • Kobieta
  • Maryla
  • Adler
  • Pracownica Centosu od 40r. Współpracownica Z. Szymańskiej.

  • opieka
  • Szymańska (Rozenblum), Zofia, Byłam tylko lekarzem...

  • [s., 133]