Imię: Maria Nazwisko: Adler

  • TAK
  • Kobieta
  • Maria
  • Adler
  • Dr. psychologii. Jedna z najbliższych współpracownic profesora Władysława Witwickiego. Była kierownikiem naukowym w psychologicznych i psychotechnicznych punktach konsultacyjnych dla dzieci, które zostały utworzone przy Centosie, przed wojną. W getcie współpracowała z oddziałami Centosu. Po pierwszej akcji przeszła na stronę aryjską. Przechowywała się na przedmieściach W-wy. Nie mogła się swobodnie poruszać z powodu ,,złego wyglądu". Zginęła w czasie powstania w-skiego od bomby niemieckiej.

  • inteligencja
  • str.36,128