Imię: Nieznane Nazwisko: Abbe

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abbe
  • znany i bogaty fabrykant łódzki z żoną - w kryjówce; potem u J. Głos - wydani

  • bogaci
  • Reicher, Edward; W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 119