Saska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Saska Kępa
  • Saska
  • 91 m 5
  • skrytka w mieszkaniu, w mieszkaniu
  • działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, konspiracja polska, medyczne, pomoc długotrwała, pomoc finansowa, pomoc lokalowa, pomoc od Żegoty, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi, znajomi
  • Przeprowadzili się tu późnym latem 1943 Szymon, Roma i Zbyszek Abrahamerowie (Grabowscy).

  • Str. 196 – 197