[katolicki internat dla chłopców] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Bielany
  • [katolicki internat dla chłopców]
  • dzieci, klasztor/kościół, z papierami aryjskimi
  • W 1943 r. Kazimierz Lewartowicz był przez kilka miesięcy w katolickim internacie na Bielanach.