Żelazna Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Żelazna
 • Mieszkanie matki Tadeusza Obremskiego
 • na powierzchni
 • przed gettem
 • działania Niemców, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gestapo/żandarmeria, kontakty z innymi Żydami
 • Tadeusz Obremski dowiaduje się, że Niemcy okradli jego matkę.

 • Str. 48 – 49