Żelazna Brak informacji

  • TAK
  • Żelazna
  • 99
  • wysiedlenie
  • kryjówka
  • dom zburzony częściowo i wypalony

  • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 49