Złota Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Złota
  • mieszkanie na IV piętrze od frontu
  • w mieszkaniu
  • mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • gospodarze, inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa
  • właścicielką jest Janka S., tu ukrywają się Chaskielewiczowie od 6 września 43 przez ok. dwa miesiące

  • 50 - 54