Zamenhofa Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Zamenhofa
  • w getcie
  • życie prywatne / życie codzienne
  • autor, mieszkaniowe, wokół autora
  • Mieszkanie rodziny Elbinger w getcie.