Zamenhofa Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Zamenhofa
  • w getcie
  • administracyjne
  • więzienie
  • więzienie żydowskie

  • 152,157