Zamenhofa Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Zamenhofa
  • 19
  • wysiedlenie
  • administracyjne
  • Judenrat
  • 12 sierpnia 1942r. również Judenrat musiał opuścić dotychczasowy budynek gminy przy ulicy Grzybowskiej 26 i przenieść się do dużego getta, do budynku byłego polskiego więzienia wojskowego

  • 276