wieś Lorcin pow. Nasielsk Spoza Warszawy

  • NIE
  • Spoza Warszawy
  • wieś Lorcin pow. Nasielsk
  • w mieszkaniu
  • wysiedlenie
  • działania Polaków, mieszkaniowe
  • Dom ludzi, którzy dali pracę Dance Drezner. Mieszkała u nich do wyzwolenia.