w tramwaju Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • w tramwaju
  • działania Niemców
  • gestapo/żandarmeria, humor, inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi, znajomi
  • Władysław Glocer wraca od córki, obdarowany wielką dynią, która ratuje mu życie w czasie łapanki w tramwaju.

  • Str. 3