al. Waszyngtona Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Grochów
  • al. Waszyngtona
  • w mieszkaniu
  • powstanie warszawskie
  • mieszkaniowe
  • znajomi
  • mieszka Maria Goryłówna, przyjaciółka Leonii Nadelman

  • 106