Wspólna Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Wspólna
 • Mieszkanie Nowaków
 • na powierzchni
 • powstanie warszawskie
 • działania Niemców, działania Polaków, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, dzieci, gospodarze, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, poza Warszawą, znajomi
 • Anna Goldman i jej matka wyszły z Warszawy razem z Nowakami, w kolumnie idącej do Pruszkowa.

 • Str. 58 – 59