Wspólna 24 Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Wspólna 24
 • Mieszkanie Wandzi i Maksa Potworowskich
 • na powierzchni
 • przed gettem, w getcie
 • działania Polaków, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Siostra Tadeusza Neumana, Wandzia, wychodzi za mąż za Maksa Potworowskiego.

 • Str. 77 – 78