Wronia Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Wola
  • Wronia
  • 64
  • w mieszkaniu
  • mieszkaniowe
  • Mansarda bez wody i sanitariatu. Stefan Rosłoniec ukrywał w nim, od 1942 r., kilka osób, uciekinierów z getta.