Wronia Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Wola
  • Wronia
  • 47 m 13
  • w mieszkaniu
  • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, wysiedlenie
  • mieszkaniowe
  • Mieszkanie Jana Kiełkiewicza, w którym przechowywał Jakuba i Laję Zylbermanów.