Wołyńska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Wołyńska
  • wysiedlenie
  • działania Niemców
  • selekcja, ulica
  • Opis mieszkania po przeprowadzeniu blokady.

  • Kraus, Szymon, relacja 301-5551