Wołyńska Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Wołyńska
  • strych
  • wysiedlenie
  • kryjówka
  • Strych w domu na Wołyńskiej, gdzie, po akcji w końcu sierpnia 1942 r., trafiła Alicja Haskelberg z synem.