Wolska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Wola
  • Wolska
  • Mieszkanie Marysi Szapiro
  • na powierzchni
  • działania Niemców, mieszkaniowe, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, dzieci, gestapo/żandarmeria, handel, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, praca
  • Rodzice Marysi Szapiro starają się odnaleźć w rzeczywistości pierwszych miesięcy okupacji.

  • Str. 1 – 2