Wolska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Wola
  • Wolska
  • w mieszkaniu
  • wysiedlenie
  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, znajomi
  • Mieszkanie, które wynajęła Władysława Jasińska i zamieszkała w nim ze swoją przyjaciółką wyprowadzoną z getta, Emilią Mass.