Wolska [ fabryka Weigle] Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Wola
  • Wolska [ fabryka Weigle]
  • inna
  • powstanie w getcie, przed wojną, w getcie, wysiedlenie
  • działania Niemców
  • Fabryka na Wolskiej braci Weigle.