Wolska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Wola
  • Wolska
  • 82
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, znajomi
  • Mieszkanie Piotra Przeradowskiego [wersji pisanej po polsku - Wilcza?]