Wolska Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Wola
 • Wolska
 • 54/66
 • w mieszkaniu
 • wysiedlenie
 • mieszkaniowe, pomoc
 • pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, z papierami aryjskimi
 • Mieszkanie Barbary Purto, u której krótko mieszkała Izabella Winnykamień.

 • s. 246