Wolska Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Wola
 • Wolska
 • 54/165
 • skrytka w mieszkaniu, w mieszkaniu
 • powstanie w getcie, wysiedlenie
 • mieszkaniowe, pomoc
 • pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa
 • Pokoik w suterenie wynajęty przez Izabellę Winnykamień

 • s. 246