Włochy Spoza Warszawy

  • NIE
  • Spoza Warszawy
  • Włochy
  • Dom lub mieszkanie brata Janiny Prymowicz
  • w mieszkaniu
  • wysiedlenie
  • mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc indywidualna , poza Warszawą
  • Miejsce dwumiesięcznego pobytu Sabiny Żelazko, która trafiła tu skierowana przez Janinę Prymowicz jesienią 1942 r.