Wiosenna Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Praga
  • Wiosenna
  • Mieszkanie siostrzenicy Kazimiery Gurzędy.
  • na powierzchni
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, dzieci, gospodarze, inna pomoc, policja polska, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, znajomi
  • Ludwika ucieka przed policją, przyjeżdża z córeczką do siostrzenicy Kazimiery Gurzędowej na Wiosenną.

  • Str. 6