Wileńska Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Praga
 • Wileńska
 • 25 m 29
 • Mieszkanie J. Porzeżyńskiej
 • w mieszkaniu
 • Hotel Polski, w getcie
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa
 • W mieszkaniu Porzeżyńskiej ukrywa się rodzina Leszczyńskich.

 • Str. 1