Wileńska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Praga
  • Wileńska
  • 15/ 46
  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc
  • Podczas okupacji mieszkał tu Wacław Kosek, członek "Paszportówki" (grupy dostarczającej ukrywającym się Żydom fałszywych dokumentów)

  • Oswiadczenia potwierdzające zaangazowanie Wacława Koska w akcję pomocy Żydom