Wilcza Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Wilcza
  • na powierzchni
  • powstanie warszawskie
  • konspiracja, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, choroby, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, medyczne, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, znajomi
  • Bronisław Anlen spotyka się z Leonem Płockierem.

  • Str. 15 – 16