Wilcza Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Wilcza
  • 61 m 11
  • w mieszkaniu
  • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, wysiedlenie
  • mieszkaniowe
  • Mieszkanie Stefanii Laurysiewicz i jej córek, Wandy i Heleny.